Компанијата КОФИ ХАУС БИД ДОО СКОПЈЕ обезбедува интернет услуги преку својата веб страница на доменот paketce.mk, на WWW интернет мрежата. Услугата се состои од обезбедување на сервисни информации, управување со содржини и вршење на нарачки.

Условите за користење пропишуваат услови и правила за крајните корисници и се поврзани со користење на веб-сајтот paketce.mk. Со самото пристапување на веб-сајтот paketce.mk и при нарачка на производите/услугите, давате согласност дека ги прифаќате условите за користење.

Правото користење на веб-сајтот е лично право на корисникот, и не може во никој случај да пренесат на други физички или правни лица или било кој корисник овластен да потпишува други поединци или правни лица. Крајниот корисник е лично одговорен за чувањето на доверливоста на лозинките, каде што тие постојат како такви. Крајниот корисник е запознаен со фактот дека понекогаш се доведува до прекин на услугите, или за настани кои се надвор од контролата на КОФИ ХАУС БИД ДОО СКОПЈЕ и се согласува дека компанијата КОФИ ХАУС БИД ДОО СКОПЈЕ не е одговара за било каква загуба на податоци што може да се случи за време на преносот на информациите на интернет.

Со самиот пристап на веб-сајтот paketce.mk кој е во сопственост на КОФИ ХАУС БИД ДОО СКОПЈЕ и при нарачка на производите/услугите, давате согласност дека ги прифаќате условите од оваа Политика за користење.

Компанија КОФИ ХАУС БИД ДОО СКОПЈЕ го задржува правото во секое време да ги менува или прекине податоците во било кој сегмент, без ограничување вклучувајќи ја и содржината на неколку часа и опремата потребна за пристап или употреба на овој сајт. Покрај тоа, компанијата КОФИ ХАУС БИД ДОО СКОПЈЕ може да престане да испраќа информации, може да се менуваат содржините или да се прекине на било кој начин пренос на податоци или брзината на пренос на податоци, како и сите други карактеристики.

Овој веб-сајт е во приватна сопственост. Сета меѓусебна комуникација и интеракција која се одвива преку веб-сајтот треба да биде во согласност со Општите услови за употреба. Крајните корисници не треба да ја користат оваа веб-страница за да објават или да пренесуваат било какви материјали кои се со заканувачка содржина или на кој било начин ги кршат правата на другите, било каков материјал кој по својата природа е незаконски, со навредливи, клеветнички, пораки или ја крши приватноста, што е вулгарен, неприлична, или на друг начин непристоен во комуникацијата, која ги охрабрува нелегалните активности или на друг начин ги кршат кој било пропис.

Компанијата КОФИ ХАУС БИД ДОО СКОПЈЕ не е одговорна за точноста или веродостојноста на секое мислење, совет или изјава која е објавена на веб-сајтот paketce.mk од лице кое не е овластено од страна на компанијата. На крајниот корисник останува одговорноста да се оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, мислење, став, совет или други содржини достапни преку веб-сајтот paketce.mk. Седиштето на компанијата КОФИ ХАУС БИД ДОО СКОПЈЕ е во Скопје, Република Северна Македонија.